Muddring

Muddring

Vi åtar oss mindre och medelstora muddringsuppdrag i hela norden, och kan med våra egna maskiner få en effektiv lösning från muddring till slutlig förvaring, på såväl land som till sjöss. de flesta mindre muddringsprojekten kräver dock deponering på land Vi hjälper även till med att söka tillstånd hos berörda myndigheter om så önskas.

Med vårat enskopsmudderverk utför vi muddring av kanaler, hamnar och bassänger ner till 9m djupt. för borttransport av muddermassor har vi pråmar bogserbåtar grävmaskin och lastbilar eller dumprar. Mudderverket är konstruerat för att kunna demonteras och fraktas på väg för att även kunna användas i insjöar och älvar mm.

Arbetsområden

- Sjötransport

- Timmer och flis

- Bogsering

- Muddring

- Bryggor

- Stenkistor

- Pålning

- Spontning

- Reparation/rivning

- Sjökabel

                                                                  PRL AB   |   Kontakt   |   Tlf: 0171-244 20   |   Adress: Skepparegatan 3, Box 809, 745 26, ENKÖPING   |