Rivning

Reparation och rivning

Det är inte alltid man måste riva en gammal brygga i en del fall går det att rädda den ett par år till. Vi kan rikta och renovera bryggor kajer mm, vi river bryggor och hamnanläggningar sågar alt lyfter stolpar avlägsnar betongfundament bryggvikter mm vi tar upp gamla sjöledningar mm

Arbetsområden

- Sjötransport

- Timmer och flis

- Bogsering

- Muddring

- Bryggor

- Stenkistor

- Pålning

- Spontning

- Reparation/rivning

- Sjökabel

                                                                  PRL AB   |   Kontakt   |   Tlf: 0171-244 20   |   Adress: Skepparegatan 3, Box 809, 745 26, ENKÖPING   |