Stenkistor

Stenkistor

Vi bygger våra stenkistor med betongsylllor, de monteras ihop med knutjärn och hörnstolpar dom ställs ut på plats och fylls med sten. Kistorna kan levereras i de flesta storlekar, men den mest gångbara är vår standard kista på ca 2,7x2,7m

Arbetsområden

- Sjötransport

- Timmer och flis

- Bogsering

- Muddring

- Bryggor

- Stenkistor

- Pålning

- Spontning

- Reparation/rivning

- Sjökabel

                                                                  PRL AB   |   Kontakt   |   Tlf: 0171-244 20   |   Adress: Skepparegatan 3, Box 809, 745 26, ENKÖPING   |