Var kan vi använda plastspont?

Plastspont 1
Plastspont kan användas som errossionsskydd mellan land och vatten.
Plastspont 2
Plastspont kan användas för skydd vid högvatten för att förhindra översvämning av diken, älvar, dammar, insjöar mm.
Plastspont 3
Plastspont kan användas för att förhindra underminering av vatten.
Plastspont 4
Använd plastspont för separera våta jordmassor med torra, på den torra delen kan man bygga vägar mm.
Plastspont 5
Plastspont kan med fördel användas i sluttande terräng för att förhindra ras, errossion mm.
Plastspont 6
Plastspont kan med fördel användas i sluttande terräng för att förhindra ras, errossion mm.
Plastspont 7
Plastspont kan användas för att regulera vattendrag mm.
Plastspont 8
Plastspont kan användas för att skydda kanter i älvar och vattendrag.
Plastspont 9
Plastspont kan användas till att bygga vägar och stigar genom våtmarker, mm.

Plastspont

-Användningsområden

-Teknisk specifikation

                                                                  PRL AB   |   Kontakt   |   Tlf: 0171-244 20   |   Adress: Skepparegatan 3, Box 809, 745 26, ENKÖPING   |