Ängsnäs

Ängsnäs

Bakgrund

Den befintliga piren hade börjat kalva ut i sjön, färjeläget hade sjunkit och området gick inte längre att utnyttja på ett bra sätt.

Åtgärd

Kanten på piren grävdes upp och längs en sida spontades med plastspont G-500 som förankrades med dragstag och hammarband, området bakom grusades upp och befintliga träpålar sparades till pollertar. Innanför spontkajen mot land sett snyggades kanten till och i förlängning av kajen anlades en kraftigare del med betongsyll för att möjliggöra lossning av båt mm med hjullastare eller likvärdig lite tyngre maskin. Vi byggde en mindre tvärgående pir som vågbrytare rensade och reparerade det norra ledverket, det södra ledverket togs bort, genom sågning strax över botten. Färjeläget tvättades formsattes och en ny platta göts dit, området bakom grusades. Ny lampa och el-central monterades i lysmasten vid färjeläget.

Arbetet gjordes under 2009

Bryggor

- Stenfasta
- Skjaerhalden
- Kungsvikshamn

Muddring

- Ungskär
- Enköping

Anläggningsarbeten

- Ängsnäs
- Hinsholmen
- Järfälla
- Kasholmnen
- Ekerö
                                                                  PRL AB   |   Kontakt   |   Tlf: 0171-244 20   |   Adress: Skepparegatan 3, Box 809, 745 26, ENKÖPING   |