Hinsholmen

Hinsholmen

Projektet omfattar renovering av 2 st dagvattenutlopp på Hinsholmen i Göteborg. Den gamla sponten sågades ner och brunnarna rensades, gripskopa och pump. I gropen monterades en stålram och runt den sattes plastspont . Utanför sponten motfylldes med bärlager varpå brunnen pumpades torrt och rensades invändigt från slam sten och bråte. Det gamla locket sågades till och återmonterades.

Bryggor

- Stenfasta
- Skjaerhalden
- Kungsvikshamn

Muddring

- Ungskär
- Enköping

Anläggningsarbeten

- Ängsnäs
- Hinsholmen
- Järfälla
- Kasholmnen
- Ekerö
                                                                  PRL AB   |   Kontakt   |   Tlf: 0171-244 20   |   Adress: Skepparegatan 3, Box 809, 745 26, ENKÖPING   |