Järfälla

Järfälla

I samband med urgrävning av 2 st dagvattendammar i Järfälla spontade vi ett errossionsskydd längs gång och cykel

Totalt sattes ca 600 m2 plastspont G-500 till en längd av 140m

Bryggor

- Stenfasta
- Skjaerhalden
- Kungsvikshamn

Muddring

- Ungskär
- Enköping

Anläggningsarbeten

- Ängsnäs
- Hinsholmen
- Järfälla
- Kasholmnen
- Ekerö
                                                                  PRL AB   |   Kontakt   |   Tlf: 0171-244 20   |   Adress: Skepparegatan 3, Box 809, 745 26, ENKÖPING   |