Ungskär

Ungskär

Muddring av hamnen på Ungskär i Karlskrona kommun. Vi muddrade upp drygt 2000 m3 till 1,5 och 1m djuptmassorna la vi på 2 deponiområden i direkt anslutning till muddringsområdet. den lilla deponing grävdes ur vallar byggdes av schaktmassor som hindrade muddermassorna att rinna ut. Den större deponin las tillhälften i sjön och utgör nu den nya strandlinjen, därför la vi också ut ett errossionsskydd med fiberduk och skärv för att förhindra att massorna rann tillbaks i havet.

Bryggor

- Stenfasta
- Skjaerhalden
- Kungsvikshamn

Muddring

- Ungskär
- Enköping

Anläggningsarbeten

- Ängsnäs
- Hinsholmen
- Järfälla
- Kasholmnen
- Ekerö
                                                                  PRL AB   |   Kontakt   |   Tlf: 0171-244 20   |   Adress: Skepparegatan 3, Box 809, 745 26, ENKÖPING   |