Erfarenhet

Tillsammans har vi lång erfarenhet av sjöentreprenader och sjötransporter

För framtiden

Vi jobbar mot kvalitet- arbets- och miljöcertifiering ISO 90001:2015 OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2015

Behörighet

Våra fartyg är klassade enligt Transportstyrelsens regelverk och besiktigas regelbundet.

Vi är ett familjeföretag med över 40 års erfarenhet av sjöentreprenad

Vi har ett komplett team bestående av maskinpark, egna båtar och pråmar samt personal med kompetens och lång erfarenhet av arbete på sjön. Vi har samarbetat med respektive varit underleverantör till flera stora företag, exempelvis Trafikverket, Vattenfall, Statens Fastighetsverk, Peab,  Stockholms Stad, Västerås Stad, Svea Skog med fler samt gjort mindre jobb åt privatpersoner.

Så liten miljöpåverkan som möjligt

Vi strävar alltid efter att hitta den miljömässigt bästa lösningen vid projektering och utförande av ett projekt.

Att vårt arbete har en miljöpåverkan är vi medvetna om och vi strävar efter att genomgående ta hänsyn till vår miljö.

Plastspont

Många fördelar och användningsområden.

Plastspont är ett lättare alternativ än stålspont, och det är mer hållbart och miljövänligt än tryckimpregnerat virke. Plastsponten fungerar utmärkt i lera, jord och sandmassor.

Sponten slås ner med hydraulhammare på pålrigg. Det är även möjligt att hänga en hammare i grävmaskinen. Små dimensioner av plastspont går att slå ner för hand med stor slägga.

Vi har olika dimensioner från lättare skydd vid översvämningar och åar med mer till grövre dimensioner för till exempel enklare kajer och pirer.