Sjöarbeten

Vi arbetar med de flesta sjörelaterade bygg- och anläggningsprojekt.

Vi utför renovering, nybyggnation och underhåll av kajer, hamnar och bryggor.

Vi har arbetat med sjörelaterade projekt i över 20 år, har erfarenhet både av stora projekt som små projekt.

Ett av våra senaste projekt är att vi varit med vid ombyggnationen av oljekajen i Västerås där vi bistod STDG med pråmar, rivning av dykdalber, kranar för bortforsling av material samt grävarbeten.

Projekt Vågholmen i Västerås åt Peab Anläggning- vi pålade, byggde bryggor, muddrade och la ut erosionsskydd.

Vi har bygg ett flertal färjeläger åt Länsstyrelsen, för transport av djur och maskiner till öar i Mälaren.

Vi har byggt stora som små bryggor. Vi bygger fasta bryggor på stenkistor, pålar eller spont.