Muddring/Schaktarbeten

Vi åtar oss mindre och medelstora muddringsuppdrag i hela Norden

Muddring är schaktarbeten under vatten och utförs vanligen genom sugmuddring, grävning och sprängning. Vi utför muddring av kanaler, hamnar och bassänger ner till 9 meters djup. Massorna kan antingen dumpas till havs eller tas upp till förvaring på land. Utöver muddring och transport av muddermassor så utför vi ramning av sjöbotten, sprängning, tillverkning och utläggning av länsar med mera. Inom detta område så arbetar vi även med utläggning av sten, sand, uppför erossionsskydd, bygger och renoverar stensättningar och pirer samt utför utmärkning och utprickning av farled, vrak och hinder. Vårt mudderverk är konstruerat för att kunna demonteras och fraktas på väg för att även kunna användas i till exempel insjöar och älvar.