Plastspont

Många fördelar och användningsområden.

Plastspont är ett lättare alternativ än stålspont, och det är mer hållbart och miljövänligt än tryckimpregnerat virke. Plastsponten fungerar utmärkt i lera, jord och sandmassor.

Sponten slås ner med hydraulhammare på pålrigg. Det är även möjligt att hänga en hammare i grävmaskinen. Små dimensioner av plastspont går att slå ner för hand med stor slägga.

Vi har olika dimensioner från lättare skydd vid översvämningar och åar med mer till grövre dimensioner för till exempel enklare kajer och pirer.

Vi har plastspont till vårt eget arbete och till försäljning. För priser och mer info maila till info@prlab.se eller ring Björn 070-424 07 37 

Användningsområden

För att skydda marklinjen kan ett system med stag och ankare användas.

PVC-pålning kan användas för att skydda och reglera floder, diken eller kanaler. Dess struktur gör det enkelt att anpassa sig till terrängens naturliga krökningar.

EcoLock som används vid konstruktionen av
vägar vid vattenreservoarer resulterar i deras
högre hållbarhet och bättre motstånd hos
hela strukturen mot skur.

PVC-lösningar används mer och mer
ofta vid konstruktion av översvämningsväggar.
De stärker och ökar avsevärt
konstruktionens hållbarhet och täthet,
förhindra vattenläckage under översvämningar.

Plastspont kan användas för att skydda sluttningar, jordskred och olika utgrävningsplatser.
Systemet skyddar dem inte bara utan möjliggör också enkel och estetisk formning av terrängen.

Täthet i kombination med estetiskt utseende,
tillåta användning av EcoLock-stapeln till
skydda bankerna med varierande vattennivåer.
Systemet smälter alltid perfekt in i
omgivande område.

Används för att skydda platser med variabla eller upphöjda
grundvattennivå, PVC-plåt pålar effektivt
minskar vatteninfiltration och säkrar
terrängen mot gradvis erosion och
degradering.

EcoLock-kvarhållningssystemen kan användas
för att separera vattenbehållare eller grundvatten
från miljöutmanade platser
(till exempel i närheten av deponier och
fabriker).

Teknisk specifikation

Se den tekniska specifikation för vår plastspont