Bogsering/bärgning

Vi utför långa och korta bogseringar i hamnar, sjöar och utmed våra kuster

Under de nu drygt 20 år som vi utfört olika typer av bogseruppdrag har vi skaffat oss en bred erfarenhet och kunskap för bogseringar av båtar, pråmar, mudderverk och sjöledningar och är behjälpliga hela vägen från planering till genomförande av projektet. Vi utför våra bogseringsuppdrag med bogserbåtarna Borg, Blixt och Nattis. Sea truck Emil kan nyttjas som puffbåt och kan med fördel användas i hamnar och trånga farleder. Om behovet skulle uppstå så är vi även tillgängliga för nödbogsering och bärgning. Vi har under årens lopp utfört många bärgningsuppdrag samt nödbogseringar med allt från motorhaveri till grundstötningar och sjunkna fartyg. Vår jourtelefon är alltid bemannad med en erfaren personal som om du behöver hjälp kan ge råd och information om nuvarande position och ETA för bärgning och bogserbåtsassistans.

Jour: 070-220 50 70
Mail: info@prlab.se