Miljö

Så liten miljöpåverkan som möjligt

Att vårt arbete har en miljöpåverkan är vi medvetna om och vi strävar efter att genomgående ta hänsyn till vår miljö.

Vi bedriver bland annat ett systematiskt arbete med att eliminera oljespill och läckage.

Vi källsorterar allt vårt avfall och lämnar miljöfarligt avfall som till exempel oljor och tryckimpregnerat virke till godkänd återvinning.

Dessutom strävar vi alltid efter att hitta den miljömässigt bästa lösningen vid projektering och utförande av ett projekt.

Miljöcertifiering

Vi jobbar mot miljöcertifiering ISO 14001:2015