Sjöledningar/Sjökabel

Vi utför sjökabelförläggning

både längs kusten samt i våra insjöar och vattendrag. Utöver detta är vi även behjälpliga med båt och pråm vid reparation, felsökning och kan med våra båtar och pråmar snabbt ta maskiner, material och personal ut till öar vid till exempel strömavbrott. Vi inspekterar, lägger ut, viktar, spolar, gräver ner och tar upp gamla sjöledningar vi utför även grävarbeten på land och då främst på öar och andra svåråtkomliga ställen. Vi kan även utföra förläggning, reparation, upptagning, bogsering av sjöledning, inspektioner, inmätning, filmning, nedsänkning och muddring av landfästen. Vid arbete med utläggning av sjöledningar använder vi oss främst av Sea Truck Emil, vårt grundgående landstigningsfartyg som med sin goda lastförmåga, grundgående och sina dubbla maskiner utrustade med slirventiler på backslagen, blir ett mycket smidigt redskap i detta arbete, därtill har vi flera maskiner och pråmar.