Helene I & II

Helene I och Helene II är två systerpråmar

som är utmärkta för lastning av både timmer, flis och muddermassor. De kan även användas som förvarings- och lagringspråmar.

Specifikation

Övergripande
Namn HELENE I & II
Typ Torrlastpråm
Byggd 1998
Längd  21 m
Bredd 7 m
Mallat djup 1,2 m
Däcksutrustning/Kapacitet
Lastar 209 ton
Lastyta 115 m2
Djupgående olastad 0,45 m
Djupgående lastad  2 m
Lastluckor aluminium
Vinsch manuell kopplingsvinch