P8

En modulpråm på 8 * 5 meter

P8 kan transporteras enkelt på väg då den går att plocka isär. Detta gör att den lätt kan arbeta i insjöar och vattendrag där större pråmar inte är möjligt. P8 lämpar sig väl för kabeldragning. Den har en lastkapacitet på 20 ton.

Specifikation