Sea Truck MDV

Sea Truck MDV är ett enskopsmudderverk på 12 * 7 meter, med en skopvolym på upp till 1,5 kbm.

Med stödben på 15 meter kan hon stå still och muddra ner till 9 meters djup. MDV är främst konstruerad för muddring men används även för pålning samt som flytande lyftkran, borrigg eller arbetsplattform. Då mudderverket är isärtagbart kan hon fraktas på lastbil och således även användas i insjöar och älvar.

Specifikation

Övergripande
Namn SEA TRUCK MDV
Typ Stödbenspråm
Byggd 2005
Längd 12 m
Bredd 7 m
Maskin
Elverk 110 kva
Däcksutrustning
Stödben, eldrivna 15m 2st
Däckyta 70 m2
Ramp 7 m